Verantwoorde kraamzorg

Wij hanteren zes aandachtsvelden van verantwoorde kraamzorg:

 1. Cliëntgerichtheid
  Cliëntgerichtheid betekent dat de kraamzorg tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de cliënt, mits ze niet strijdig zijn met professionele opvattingen van de kraamzorg of met de indicatiestelling. Waarden en normen van de cliënt worden gerespecteerd.
 2. Lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden en veiligheid
  Kraamzorg draagt bij aan het herstel van de moeder en aan een goede start van het pasgeboren kind. Kraamzorg heeft als doel om de lichamelijke gezondheid van moeder en kind te optimaliseren, en ziekte en ongelukken te voorkomen. De kraamverzorgende ondersteunt het psychische welbevinden en de emotionele veiligheid van de gezinsleden. Zij spant zich in om te bewerkstelligen dat gezinsleden positief terugkijken op de kraamperiode.
 3. Integratie van het kind in het gezin
  De kraamverzorgende helpt de leden van het gezin zich aan te passen aan de nieuwe situatie en om een nieuw ritme te vinden in de dagelijkse bezigheden. De kraamverzorgende bevordert een goede interactie tussen de gezinsleden en het kind.
  Zij maakt hen alert op de verschillende signalen van het kind.
 4. Zelfredzaamheid ouders bij verzorging van het kind
  De kraamverzorgende streeft ernaar dat de ouder(s) de verzorging van het kind steeds meer overnemen. Uiteindelijk moeten zij hiertoe zelfstandig in staat zijn op het moment dat de kraamzorg wordt afgesloten.
 5. Voeding van het kind
  De kraamverzorgende stimuleert het geven van borstvoeding, maar ondersteunt de moeder bij het voeden ongeacht de keuze die zij heeft gemaakt.
 6. Vroegsignalering van risico’s en problemen bij opvoeden en opgroeien
  De kraamverzorgende brengt enige tijd in een gezin door. Daardoor kan zij risico’s en problemen bij het opvoeden en opgroeien van het kind binnen het gezin signaleren. Daarbij handelt de kraamverzorgende volgens landelijk bestaande afspraken.