Identificatie

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten sinds 01 juni 2009 identificeren en het Burgerservicenummer (BSN) gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat al deze partijen met een betrouwbaar identificatienummer en BSN moeten werken. Zij moeten er zeker van zijn dat het nummer en de gegevens bij een bepaalde persoon horen. Onze kraamverzorgende identificeert en controleert je BSN zij noteert dit in het zorgdossier. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door betrouwbare gegevensuitwisseling.