Over de bakermand

Onze kraamzorg behoort tot de meest persoonlijke en professionele kraamzorg organisaties binnen onze regio. Ons streven is een klein samenwerkend team te zijn in jullie woongebied die allemaal roeping voelen voor hun vak als kraamverzorgende. De Kraamverzorgende hebben allemaal een gespecialiseerde opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold en geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de thuiskraamzorg. Door goede samenwerking met andere kraamorganisaties kunnen wij optimale zorggarantie bieden.

Kraamzorg is zorg die gericht is op het voorspoedige herstel van de moeder na de bevalling en op de integratie van het pasgeboren kind in het gezin. Hiermee wordt de basis gelegd voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Daartoe biedt de kraamzorg verzorging,ondersteuning, instructie en voorlichting. Ook signaleert de kraamzorg eventuele risico’s en problemen met de gezondheid en veiligheid van moeder en kind.

Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van de zorgketen bij de geboorte. Een goede samenwerking met verlosafdelingen en kraamafdelingen van ziekenhuis, verloskundigen en de jeugdgezondheidszorg is essentieel voor een goede kwaliteit van zorg. Met het fenomeen geboortecentra wordt ingespeeld op de wens van de niet-medisch geïndiceerde cliënt aan een meer huiselijke omgeving enerzijds en tegelijkertijd op de het ‘veiligheidsgevoel’ van de cliënt door het ziekenhuis ‘om de hoek’ te hebben. Door een assistentie door kraamverzorgende aan verloskundige voor bevalling in een in het ziekenhuis voor de poliklinische bevalling (laag risico zwangere) wordt ook ingespeeld op de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg op een doelmatige wijze te organiseren. Wat ook heel fijn is om een en dezelfde kraamverzorgende hierbij te hebben, zodat de unieke gebeurtenis goed en fijn nagepraat kan worden en hiervoor ook de tijd genomen kan worden door kraamverzorgende die mee naar uw huis gaat en daarbij uw kraambed van 8 dagen verzorgt.