Verzekerd van deskundige hulp

Kraamzorg de Bakermand heeft de verantwoordelijkheid om constant kwalitatieve zorg te blijven leveren die aansluit op de verwachtingen en behoeften van de cliënten. Dit zorgt ervoor dat het gehele team van Kraamzorg de Bakermand ‘bewust’ bezig is met kwaliteit.

Wij evalueren onze zorg

Wij willen dat onze kraamzorg aansluit op uw verwachtingen. Onze kraamverzorgende vraagt u dan ook dagelijks of de zorg aansluit op uw wensen en behoeften om er zeker van te zijn dat u tevreden bent. Rond de vierde dag van uw kraamzorg nemen we telefonisch contact op voor een tussentijdse evaluatie.

U kunt ieder moment gedurende uw kraamtijd bellen met een zorgconsulent via onze 24-uurs lijn (06) 45 88 89 39. Indien er bijzonderheden zijn passen wij de zorg direct aan.

Evaluatie na kraamtijd

Heeft u onze kraamzorg al mogen ontvangen? Dan zijn wij blij dat wij u in de afgelopen periode deze zorg mochten verlenen en wij hechten veel waarde aan uw mening om onze dienstverlening/werkwijze te blijven verbeteren. Daarom willen wij u vragen deze online evaluatie in te vullen, dit neemt circa 4 minuten van uw tijd in beslag.

Start vragenlijst

Werkt de link niet? Kopieer dan a.u.b. deze weblink (URL) in de webadresbalk van uw browser:
https://forms.office.com/r/uRSTQYrPjr

Wij stellen uw mening zeer op prijs! Alvast bedankt!

Verantwoorde kraamzorg

Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars zijn sinds 1 juni 2009 verplicht om patiënten of cliënten te identificeren aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN). Dit betekent dat onze kraamverzorgenden uw BSN nodig hebben voor ons zorgdossier. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door betrouwbare gegevensuitwisseling.

Wij hanteren zes aandachtsvelden van verantwoorde kraamzorg:

  • CliëntgerichtheidCliëntgerichtheid betekent dat de kraamzorg tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de cliënt, mits ze niet strijdig zijn met professionele opvattingen van de kraamzorg of met de indicatiestelling. Waarden en normen van de cliënt worden gerespecteerd.

  • Lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden en veiligheidKraamzorg draagt bij aan het herstel van de moeder en aan een goede start van het pasgeboren kind. Kraamzorg heeft als doel om de lichamelijke gezondheid van moeder en kind te optimaliseren, en ziekte en ongelukken te voorkomen. De kraamverzorgende ondersteunt het psychische welbevinden en de emotionele veiligheid van de gezinsleden. Zij spant zich in om te bewerkstelligen dat gezinsleden positief terugkijken op de kraamperiode.

  • Integratie van het kind in het gezinDe kraamverzorgende helpt de leden van het gezin zich aan te passen aan de nieuwe situatie en om een nieuw ritme te vinden in de dagelijkse bezigheden. De kraamverzorgende bevordert een goede interactie tussen de gezinsleden en het kind.Zij maakt hen alert op de verschillende signalen van het kind.

  • Zelfredzaamheid ouders bij verzorging van het kind. De kraamverzorgende streeft ernaar dat de ouder(s) de verzorging van het kind steeds meer overnemen. Uiteindelijk moeten zij hiertoe zelfstandig in staat zijn op het moment dat de kraamzorg wordt afgesloten.

  • Voeding van het kindDe kraamverzorgende stimuleert het geven van borstvoeding, maar ondersteunt de moeder bij het voeden ongeacht de keuze die zij heeft gemaakt.

  • Vroegsignalering van risico’s en problemen bij opvoeden en opgroeienDe kraamverzorgende brengt enige tijd in een gezin door. Daardoor kan zij risico’s en problemen bij het opvoeden en opgroeien van het kind binnen het gezin signaleren. Daarbij handelt de kraamverzorgende volgens landelijk bestaande afspraken.

Wij zijn een gecertificeerde organisatie

De Bakermand bezit het WHO/UNICEF Borstvoedingcertificaat. Dit betekent dat wij voldoen aan alle eisen die gesteld zijn aan kraamzorgorganisaties die ondersteuning verlenen voor de borstvoeding.

Wij zijn HKZ-gecertificeerd en voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is een systeem waarmee de kwaliteit van de zorgverlening wordt gemeten, geëvalueerd en verbeterd.

Wij zijn lid van de Brancheorganisatie Geboortezorg. Deze heeft als kerntaak de landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg.

Kraamzorg de Bakermand is een erkend leerbedrijf.